master's thesis
Metode savjetovanja i kompetencije poljoprivrednih savjetnika

Antonela Horvat (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development