master's thesis
Pogodnost zemljišta za poljoprivredu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na širem području grada Vrbovca

Marko Mumelaš (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Science