master's thesis
Povezanost stupnja ekonomske slobode i razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Mirela Makarić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development