master's thesis
Genomska procjena inbridinga na temelju markera spolnih kromosoma

Martina Šantek (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Animal Science I