master's thesis
Usporedba terenskih i laboratorijskih metoda i rezultata kemijskih analiza važnijih svojstava tla

Josipa Prološčić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Science