master's thesis
Povezanost odnosa s javnošću i društvene odgovornsti velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Jelena Gadanec (2015)
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business