diplomski rad
Primjena koncepta adaptivnog kapaciteta kao instrumenta urbane obnove na primjeru donjogradskog bloka grada Zagreba

Martina Šekutor (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost