diplomski rad
Učinak navodnjavanja minirasprskivačima na prinos i kakvoću odabranih povrćarskih kultura

Monika Belošić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Melioracije