diplomski rad
Utjecaj reciklirane vlage zraka na ukupnu količinu oborina na području otoka Visa

Tomislav Sabljo (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja