diplomski rad
Istraživanje genetske čistoće kultivara pšenice (Triticum aestivum L.) mikrosatelitskim markerima

Dijana Fuchs (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika