diplomski rad
Stanje zaslanjenosti tla i koncentracije dostupnih hranjiva u nasadima mandarine različitog načina gospodaranja

Ana Matija Mijatović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Melioracije