diplomski rad
Pristupi i metode istraživanja rizosfere

Daria Erić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja