disertacija
Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine

Andrijana Kegalj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet