završni rad
Komparativna analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Termoplin d.d.

Hrvoje Žager (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za računovodstvo