završni specijalistički
Sustavi upravljanja kvalitetom u informatičkom sektoru

Aleksandra Janeković Šribar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet