diplomski rad
Upravljanje valutno induciranim kreditnim rizikom u hrvatskim bankama

Marija Hruševar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet