završni specijalistički
Koncept poslovnog patnerstva između stručnjaka za ljudske potencijale i internih klijenata

Ana Modrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet