diplomski rad
Analiza utjecaja karakteristika procesa donošenja odluke o kupovini na zadovoljstvo potrošača odabirom

Fran Živković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet