disertacija
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća

Ivana Kovač (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet