završni specijalistički
Diverzifikacija poslovnih programa organizacije u području prehrambene djelatnosti

Martina Ištok (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet