diplomski rad
Računovodstveni tretman ulaganja u derivativne financijske instrumente

Matea Živec Frida (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet