diplomski rad
Primjena koncepta fer vrijednosti na investicijskom portfelju osiguravajućeg društva

Ingrid Jakopec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet