diplomski rad
Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja od strane odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Matea Tomas (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet