završni specijalistički
Škole strateškog menadžmenta i njihova primjena u srednjim i velikim poduzećima Međimurske županije

Josip Capan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet