završni specijalistički
Upravljanje marketingom nacionalnih i parkova prirode u funkciji izgradnje imidža zemlje kao turističke destinacije

Kristina Malešević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet