završni specijalistički
Troškovi i koristi upravljanja morskim otpadom u Republici Hrvatskoj u sklopu provedbe Okvirne direktive o morskoj strategiji Europske unije

Helena Čermak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet