završni rad
Primjena norme ISO/IEC 27001 U POSLOVANJU

Sara Zelenika (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje