disertacija
Utjecaj međunarodnih alternativnih fondova na realnu ekonomiju

Miroslav Ilić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet