završni specijalistički
Konkurentnost Zagrebačke županije u privlačenju strateških investicija

Mato Čičak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet