disertacija
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi

Zrinka Blažević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet