završni rad
SUVREMENI TRENDOVI UPRAVLJANJA KVALITETOM U PODUZEĆIMA

Tomislava Perković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za organizaciju i management