završni specijalistički
Društveno odgovorno poslovanje u distributivnoj trgovini Republike Hrvatske

Ljiljana Kovačević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet