završni specijalistički
Razvoj portala za političku kampanju

Tajana Mrazović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet