završni rad
KOMPARATIVNA ANALIZA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Ana Buković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za financije