završni rad
KOMPARATIVNA ANALZIA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U ZEMLJAMA SREDNJE EUROPE

Marita Bertović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za financije