završni rad
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA

Kristina Ilić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za organizaciju i management