završni specijalistički
Strateško planiranje prodaje kao potpora realizaciji korporacijske strategije proizvodnih poduzeća

Valentina Pihir (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin