Stručni rad - Poglavlje u knjizi (stručno)
Međunarodni/globalni marketing

Dobrinić, Damir (2010)