master's thesis
Utjecaj dodatka algi na sadržaj omega tri masnih kiselina i senzorna svojstva jaja

Mihaela Gorupić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Animal Nutrition