master's thesis
Fiziološke reakcije kukuruza na vodni stres

Valentina Zmeškal (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Plant Nutrition