master's thesis
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve

Ivana Ivanković (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Soil Amelioration