diplomski rad
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve

Ivana Ivanković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Melioracije