Dobro došli u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom Sveučilišta u Zagrebu, odnosno njegovih sastavnica, djelatnika i studenata.

U Repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, preprint radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige i nastavni materijali u različitim formatima.

350 godina Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. obilježava 350 godina od svoga utemeljenja.

Kao godinu osnutka Sveučilište u Zagrebu uzima 1669. godinu. Razlog tomu je diploma rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. kojom je priznat status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu.

Paginacija

Subscribe to Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu RSS