Izjava o pristupačnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Digitalnog repozitorija Sveučilišta u Zagrebu.

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sljedeći sadržaj neusklađen je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019):

Za vizualnu provjeru i potvrđivanje (engl. captcha), trebala bi se koristiti i alternativna auditivna provjera. To nije bilo moguće implementirati na sustav pa se umjesto toga koristi matematička provjera koju može pročitati čitač ekrana.

Na samim stranicama repozitorija nije moguće reproducirati audio ili videozapis istovremeno s transkriptom ili podnaslovima, ali se i audio i videozapisi te transkripti i podnaslovi mogu preuzeti zasebno te reproducirati odabranim programom na korisnikovom računalu.

Padajući izbornici koji se aktiviraju prelaskom miša dio su teme vanjskog dobavljača i nije ih moguće mijenjati. Svi izbornici su dostupni putem tipkovnice.

Sadržaji mrežnih stranica koji su kvalificirani kao arhiva (sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.) nisu obuhvaćeni područjem primjene primjenjivog zakonodavstva te nisu niti usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u kolovozu 2020.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je provela Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Izjava je zadnji put preispitana 20. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@nsk.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. 

U slučaju da korisnik mrežnih stranica Repozitorija nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da NSK nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr