Što je digitalni repozitorij?

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zagrebu je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom Sveučilišta u Zagrebu, odnosno njegovih sastavnica, djelatnika i studenata.

U Repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, preprint radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige i nastavni materijali u različitim formatima.

Djelatnici i studenti dostavljaju i pohranjuju radove u institucijski repozitorij sastavnice Sveučilišta, a nakon pohrane rad će postati i dijelom Digitalnog repozitorija Sveučilišta u Zagrebu.

Radovi su vidljivi i u: