Sveučilište u Zagrebu

Subscribe to Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Updated: 3 hours 16 min ago

Velik uspjeh: Naši znanstvenici skupili podatke o genskoj raznolikosti virusa SARS-CoV-2 u RH

Thu, 06/04/2020 - 13:00
Suradnjom znanstvenika dviju partnerskih institucija Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva, dr. sc. Ivana-Christiana Kurolta iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” te dr. sc. Anamarije Slović i dr. sc. Jelene Ivančić Jelečki iz Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, određene su sekvence virusa SARS-CoV-2 (uzročnika bolesti COVID-19) iz uzoraka pacijenata iz šest hrvatskih gradova (Pula, Koprivnica, Varaždin, Dubrovnik, Split i Osijek). Istraživanje je rađeno u sklopu europskoga molekularno-epidemiološkog praćenja širenja i evolucije SARS-CoV-2, a sudjelovale su i dr. sc. Irena Tabain te dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobiveni rezultati ukazuju na gensku raznolikost sojeva ovog virusa koji su cirkulirali u Hrvatskoj u proteklim mjesecima. Analizirani virusi pripadaju različitim podgrupama linije B.  Sekvence čitavih virusnih genoma određene su metodologijom dubinskog sekvenciranja prema protokolu razvijenom u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te korištenjem bioinformatičkih programa. Dobivene sekvence prijavljene su u bazu GISAID, najveći svjetski repozitorij genomskih podataka o SARS-CoV-2.   Globalno sakupljanje podataka o molekularnoj evoluciji SARS-CoV-2 jedan je od preduvjeta za dizajn novih dijagnostičkih testova, te usmjeruje istraživačke napore u traženju protuvirusnih lijekova i razvoju cjepiva učinkovitih u borbi protiv ove pandemijske bolesti.  

Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU na Sveučilištu u Zagrebu

Wed, 06/03/2020 - 16:19
Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske mr. sc. Marko Pavić posjetio je zajedno s najbližim suradnicima glavnim savjetnikom Miroslavom Smetiškom, pomoćnicom Anom Odak i savjetnicima Lukom Novoselom i Ivanom Botom Sveučilište u Zagrebu i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na poziv rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, ministar regionalnoga razvoja i fodova EU prisustvovao je sastanku Rektorskoga kolegija. Razgovaralo se o šteti koju je zgrada Sveučilišta u Zagrebu pretrpjela u razornom potresu koji je pogodio Zagreb i okolicu i novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije koji će poseban naglasak staviti upravo na znanost i istraživanje te projekte koji promoviraju pametna i zelena rješenja. Prema riječima ministra Pavića obnova Zagreba mogla bi dosegnuti više od 10 milijardi eura. „Procjena štete od potresa prema kriterijima Europske komisije je pri kraju i sada dovršavamo zahtjev za dodjelu financijske pomoći iz Fonda solidarnosti EU koji ćemo uskoro poslati Europskoj komisiji. Iz Fonda solidarnosti koji iznosi 500 milijuna eura u idućih nekoliko mjeseci očekujemo predujam u iznosu 100 milijuna eura. Za obnovu od posljedica potresa vode se razgovori i sa Svjetskom bankom o 120 milijuna dolara zajma za obnovu bolnica u Zagrebu i 50 milijuna dolara za obnovu škola, a Vlada radi i na osiguranju dodatnih međunarodnih sredstava.“, rekao je ministar Pavić. Na Medicinskom fakultetu uz dekana prof. dr. sc. Marijana Klaricu ministar je obišao jednu od zgrada Medicinskoga fakulteta koja je pretrpjela veliku štetu u potresu i sudjelovao na radnom sastanku na kojem su uz dekana prof. dr. sc. Marijana Klaricu prisustvovali prof. dr. sc. Jasna Lovrić, pomoćnica dekana za financije te Damir Panić, voditelj Ureda za nabavu. Teme radnoga sastanka bili su razvojni projekti Fakulteta, mogućnosti korištenja sredstava iz fondova Europske unije, teška oštećenja koja je Fakultet pretrpio u nizu razornih potresa te budući planovi vezani za nastavne i znanstvene aktivnosti Fakulteta te obnovu i djelovanje nakon potresa i epidemije koronavirusa.

Privremeni rezultati Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa

Wed, 06/03/2020 - 16:14
Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa. Prijedlog je izradilo povjerenstvo u sastavu: Josip Periša, Mihovil Mioković, Krešimir Domazet i Ivan-Pavao Boras iz reda studenata te prof. dr. sc. Lajoš Žager, izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković i prof. dr. sc. Klaudio Pap iz reda nastavnika, a usvojilo ga je Predsjedništvo Studentskoga zbora na svojoj 3. elektroničkoj sjednici. Povjerenstvo je vrednovalo programe na temelju Uputa o provedbi Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za studentske programe.  Žalbeni rok traje od 3. do 10. lipnja 2020. do 20 sati slanjem e-poruke na studentski.zbor@gmail.com.

Rezultate Natječaja možete pogledati OVDJE.

Webinar u povodu Međunarodnog dana arhiva pod nazivom „Arhivi i društvo znanja“

Wed, 06/03/2020 - 15:19
Svake godine Međurodno arhivsko vijeće (ICA) obilježava Međunarodni dan i tjedan arhiva s ciljem globalnoga promicanja važnosti zaštite i dostupnosti arhiva za pojedince i društvo. Ovogodišnji Međunarodni tjedan arhiva (8. – 14. lipnja) i Međunarodni dan arhiva (9. lipnja) posvećeni su osnaživanju društva znanja Empowering knowledge societies koje uključuje teme kao što su umjetna inteligencija, digitalno očuvanje i nove tehnologije, pouzdanost informacija i srodna pitanja te njihov utjecaj na arhivsku struku i  praksu. Arhivske ustanove i službe, stručna udruženja, institucije i stručnjaci različitih profila pozvani su predstaviti važnost arhiva za održivi razvoj i upravljanje informacijama, gospodarstvo, obrazovanje, razvoj demokracije i informacijskog društva te različita interdisciplinarna znanstvena područja u kojima su aktivni dionici. Tim povodom, a nastavno na uspješni prošlogodišnji program na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 10. lipnja organiziran je webinar  „Arhivi i društvo znanja“ od 9 do 11.30 sati sa sljedećim programom: 9.00 – 9.50 Predstavljanje knjige  Vlatke Lemić „Arhivi i digitalno doba“             Knjigu će predstaviti:
 • prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
 • doc. dr. sc. Elvis Orbanić, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Područna jedinica u Puli
 • izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • doc. dr. sc. Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije
 • dr. sc. Mirna Willer, red. prof u miru
10.00  - 11.30 Okrugli stol „Arhivi i digitalno društvo“  Svoje projekte, aktivnosti, istraživanja i znanstveni rad kroz koje su se susreli s arhivima i arhivskim izvorima predstavit će znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja:
 • prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
 • doc. dr. sc. Vlatka Lemić, Sveučilište u Zagrebu
 • Draženko Celjak, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru
 • doc. dr. sc. Saša Potočnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Marijana Glavica, CROSSDA - Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Jasenka Ferber Bogdan, Arhiv za likovne umjetnosti HAZU
 • Željko Trbušić, Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU
 • Irena Šimić i Lina Šojat, Institut za povijest umjetnosti
 • dr. sc. Nataša Jermen, Leksikografski zavod Miroslav Krleža
 • dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku, DARIAH-HR
 • Barbara Lovrenčić, Institut za razvoj i međunarodne odnose
 • dr. sc. Valerija Macan Lukavečki, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Program će moderirati voditeljica Središnjega ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu Vlatka Lemić, članica Izvršnoga vijeća EURBICA-e i EGSAH-a, stručnih tijela Međunarodnog arhivskog vijeća, predsjednica ICARUS HR i Time Machine ambasadorica.  PRIJAVA

Za dodatne informacije obratite se na: info.icarushr@gmail.com.

Dodijeljene četiri stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu redovitim studentima

Wed, 06/03/2020 - 14:46
Predsjednica Upravnog odbora prof. dr. sc. Hana Horak u ime Upravnog odbora u sazivu prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, član, prof. dr. sc. Petar Miladin, član i Nediljko Jerković, student, član, čestita dobitnicima stipendija i zahvaljuje suradnicima i stručnim službama Sveučilišta u Zagrebu na realizaciji natječaja i uspješnoj suradnji.

Podsjećamo, Zaklada je osnovana sa svrhom dodjele stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu lošijega imovinskog stanja, odnosno bez roditeljske potpore kao i stipendiranja studenata iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika na boravak ne kraći od jednog semestra. Osnivač Zaklade je Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14. Upravitelj Zaklade prof. dr. sc. Damir Boras 12. studenoga 2018. donio je odluku o imenovanju novoga Upravnog odbora Zaklade zbog isteka mandata prijašnjih članova Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora u novom sazivu su:
prof. dr. sc. Hana Horak, predsjednica
prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, članica
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, član
prof. dr. sc. Petar Miladin, član
Nediljko Jerković, student, član Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na 2. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. usvojio je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Sveučilišta, lipanj 2011. Izmjene i dopune Statuta odnose se na usklađenja s odredbama novog Zakona o zakladama („Narodne novine“ br. 106 od 30. studenog 2018.). Na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. Upravni odbor je usvojio i Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta. Na temelju Odluke Upravnoga odbora od 9. prosinca 2019., uz suglasnost upravitelja Zaklade, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavila je javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na 2. elektronskoj sjednici održanoj 10. - 11. ožujka 2020. utvrdilo je KONAČNU rang-listu studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u ak. god. 2019./2020. u kategoriji A./B.
Upravitelj Zaklade prof. dr. sc. Damir Boras i predsjednica Upravnog odbora prof. dr. sc. Hana Horak još jednom čestitaju dobitnicima stipendije Zaklade i žele im puno uspjeha u daljnjem studiranju na Sveučilištu u Zagrebu!

Izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu na sastanku s Predsjednikom Republike Hrvatske

Mon, 06/01/2020 - 14:00
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u petak 29. svibnja 2020. izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu. U izaslanstvu su bili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u Zagrebu Ivica Šušak i savjetnik rektora za EU i međunarodne projekte Daniel Mondekar. Rektor Boras i njegovi suradnici upoznali su Predsjednika Republike s aktivnostima i položajem Sveučilišta u Zagrebu te mu predstavili strategiju razvoja Sveučilišta u Zagrebu koje, kako je rečeno na sastanku, želi biti jako istraživačko sveučilište i lider u neposrednom okruženju. Interes je Sveučilišta u Zagrebu, koje je lani proslavilo 350 godina svoga rada, kreiranje modernoga demokratskog i multikulturalnog društva, poruka je izaslanstva Sveučilišta. Izvor: mrežna stranica Predsjednika Republike Hrvatske

Objavljeni polufinalisti za nagrade EIT Health InnoStars Awards

Fri, 05/29/2020 - 16:45

Objavljeno je 15 dobitnika prvoga kruga nagrada EIT Health InnoStars Awards, među kojima je i hrvatska tvrtka Nocturiglow. Svi polufinalisti dobili su nagradu od 25 000 eura u vidu novčane potpore, edukacije, treninga imentoriranja.

EIT Health InnoStars Awards pomaže mikro ili malim tvrtkama, razvojnim tvrtkama i tvrtkama kćerima (eng. spin-off) iz zemalja sa srednje razvijenim inovacijskim mogućnostima koje već imaju razvijen prototip (eng. MVP – Minimal Viable Product) vezan uz zdravlje da svoj proizvod plasiraju na tržište. Hrvatska tvrtka Nocturiglow razvila je "gusku" koja svijetli u mraku, namijenjenu osobama s fizičkim i fiziološkim poteškoćama za olakšavanje noćnoga mokrenja. „Guska“ je inovativnoga dizajna radi lakšega korištenja, a svijetli u mraku na temelju fosforescencije. Ovaj inovativni proizvod umnogome je pridonio poboljšanju kvalitete života osobama s fizičkim i fiziološkim poteškoćama. Uz novčanu potporu, EIT Health omogućit će im četiri mjeseca mentoriranja, tri različita intervjua s potencijalnim klijentima, investitorima ili budućim partnerima te mrežu kontaktâ putem EIT Health Investor Network i Living Labs and Test Beds mreža. Nakon intenzivnoga programa mentoriranja,deset najboljih tvrtki imat će priliku u mjesecu studenome svoj proizvod predstaviti pred timom stručnjaka te osvojiti jednu od triju glavnih nagrada: dodatnih 25 000, 15 000 ili 10 000 eura za daljnji razvoj svojega proizvoda. Čestitamo timu iz Nocturiglowa te im želimo sreću u daljnjem natjecanju i poslovanju.    

Okrugli stol "Umjetna inteligencija – percepcija i stvarnost"

Thu, 05/28/2020 - 10:25
Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalni razvoj Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Inovacijskim centrom Nikola Tesla, organizira okrugli stol pod nazivom "Umjetna inteligencija – percepcija i stvarnost". Uvodna izlaganja održat će profesori sa Sveučilišta u Zagrebu.

Teme i nazivi izlaganja na okruglom stolu su:

- "Povijest i trendovi razvoja umjetne inteligencije - jedan osobni pogled" - prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,
- "Centar za umjetnu inteligenciju FER-a" - prof. dr. sc. Sven Lončarić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,
- "Umjetna inteligencija u autonomnim robotskim sustavima" - prof. dr. sc. Ivan Petrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,
- "Primjena umjetne inteligencije u javnoj upravi" - prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu,
- "Primjena umjetne inteligencije u kibernetičkoj sigurnosti - statusi, zablude i izazovi" - doc. dr. sc. Stjepan Groš, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,
- "Može li se mobilna mreža pete generacije (5G) uspješno implementirati bez značajnog korištenja umjetne inteligencije?" - prof. dr. sc. Gordan Šišul, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Okrugli stol će se održati u petak 3. srpnja 2020. od 14 do 16.30 sati u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore (Rooseveltov trg 2, Zagreb). Više detalja možete pronaći OVDJE.

Konačni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2019./2020.

Wed, 05/27/2020 - 17:35

Temeljem uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2019./2020. koji je bio otvoren od 19. veljače do 11. ožujka 2020., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o dodjeli 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2019./2020. prema priloženim popisima.

Stipendije su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

A.  stipendije za izvrsnost – 352 stipendije

B.  stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) – 40 stipendije

C.  stipendije uspješnim studentima sportašima – 6 stipendija

D.  stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 102 stipendije

Na Natječaj je ukupno bilo prijavljeno 808 kandidata. U A i D kategoriji su dodijeljene po 2 stipendije više nego je predviđeno jer su iste ostale neraspodijeljene u C kategoriji.

Studenti dobitnici će e-mailom biti informirani o načinu i vremenu potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati drugu stipendiju o čemu će Sveučilište u Zagrebu izvršiti provjeru.

Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na e-mail stipendije@unizg.hr

'Te Deum' - svečana misa zahvalnica povodom završetka akademske godine

Wed, 05/27/2020 - 09:05
Povodom završetka 351. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu svečana misa zahvalnica tradicionalno će se slaviti u četvrtak 18. lipnja 2020. u 19 sati u crkvi sv. Petra, Vlaška 93.

Euharistijsko slavlje predvodit će mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački.  

Upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u ak. godinu 2020./2021.

Tue, 05/26/2020 - 18:46
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 7. redovitoj sjednici u 351. akademskoj godini (2019./2020.) održanoj 10. ožujka 2020. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2020./2021. (.pdf) Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH STUDIJA u ak. god. 2020./2021.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija.  Datum objave Natječaja: 26. svibnja 2020.


Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. Potpisivanje ovog sporazuma uslijedilo je nakon održane III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru čiji je zaključak bio da je potrebno osiguravati posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata izvan RH radi njihova upisa na sveučilišta u RH te osiguravati stipendije za studij, za pripadnike hrvatske manjine i iseljeništva.

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa.

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 
Dodatno, u navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2020./2021. prvi puta upisuju prvu godinu studija. 

Konferencija na daljinu 'ICT-20@COVID-19'

Tue, 05/26/2020 - 06:09
Dvodnevna konferencija na daljinu 'ICT-20 @ COVID-19 What have we learned and done so far: social, medical and educational aspect of the COVID-19 pandemic' u organizaciji hrvatske udruge MIPRO održavat će se 27. i 28. svibnja 2020. Cilj je konferencije razmjena informacija, inovativnih ideja i najboljih praksi vezanih za korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, digitalnih tehnologija i platformi te društvenih medija i multidisciplinarnih tehnologija tijekom i nakon pandemije COVID-19. Osnovni je cilj istaknuti uspjeh u borbi protiv virusa COVID-19 koji je ostvaren na području Republike Hrvatske, kao i prikazati potencijal korištenja najboljih praksi tijekom ovoga razdoblja. Na konferenciji će biti obrađene 23 teme iz sociološkoga, medicinskoga i edukativnoga područja. Jedan od pokrovitelja konferencije je i Sveučilište u Zagrebu. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a prijaviti se možete OVDJE. Konferencija će se održavati korištenjem platforme Zoom, a upute o tome kako pristupiti konferenciji svi će prijavljeni sudionici dobiti putem elektroničke pošte. Više o konferenciji, kao i program konferencije, možete pronaći OVDJE.

ERF: Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji"

Fri, 05/22/2020 - 11:59

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.


Pravo upisa
 
na studij imaju osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji daju predznanja za rad s djecom rane dobi koja imaju razvojna odstupanja i njihovim obiteljima (npr. logopedija, rehabilitacija, psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna pedagogija, socijalni rad, studij sestrinstva) te koji ispunjavaju uvjete natječaja. Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi.

Studij traje tri semestra i nosi 90 ECTS bodova.

Ostali uvjeti:
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom rane dobi s razvojnim teškoćama
 • Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

Prijavi je potrebno prilložiti: 

 1. ispunjeni obrazac za prijavu (www.erf.unizg. hr)
 2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom  i diplomskom sveučilišnom studiju  - ovjerena  preslika ili preslika diplome uz original na uvid
 3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
 4. prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog  ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena
 5. životopis
 6. potvrdu o radnom iskustvu
 7. domovnicu (original ili preslik)
 8. potvrdu o uplati administrativnih troškova natječaja (200,00 kn)  na  IBAN Fakulteta:
HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Razredbeni postupak – specijalistički studij 2020
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA Razredbeni postupak
Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati isključivo pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Pristupnici će biti obaviješteni putem mail adrese koju navedu u prijavi.
Druga razina  se sastoji u procjeni afiniteta pristupnika za studij i temelji se na razgovoru koji će se provesti u rujnu 2020. godine. Broj upisnih mjesta: 25 

Školarina iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

Rok za podnošenje prijava:  90 dana od dana objavljivanja natječaja

Sva potrebna dokumentacija šalje se /ili predaje osobno ili online/putem maila na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(za poslijediplomski specijalistički studij)
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska 83f, 10 000 Zagreb   ili mailom na:
referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr
Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI možete dobiti na mrežnoj stranici Fakulteta gdje možete preuzeti i obrazac za prijavu.
Informacije na e-mail: referada.poslijediplomski@erf.unizg.hr ; lucia.samardzic@erf.unizg.hr  ili na tel. (01) 24 57 558

Poziv inovatorima za sudjelovanje u IFIA natječaju na temu borbe protiv COVID-a 19

Wed, 05/20/2020 - 12:10
Otvoren je međunarodni natječaj u organizaciji Međunarodne federacije asocijacija inovatora (IFIA) pod nazivom: „Inventions VS Corona za dodjelu nagrada inovatorima, pojedincima, tvrtkama, sveučilištima i znanstveno-istraživačkim institucijama za uspješne inovacije u borbi protiv širenja virusa COVID-19. Natječaj „Inventions VS Corona otvoren je do 15. lipnja 2020. Prijave i više informacija možete pronaći OVDJE! Sudjelovanje je besplatno, a za sudionike su osigurane i mnogobrojne nagrade. Prepoznati projekti imat će priliku dobiti podršku Međunarodne federacije asocijacija inovatora (IFIA) na globalnom tržištu. Pozivamo vas na sudjelovanje jer je usmjerenje na inovativnost, istraživanje i razvoj važno te vjerujemo da ćete prepoznati priliku za sudjelovanjem vaših istraživačkih timova na navedenom natječaju i pružiti potporu u borbi protiv virusa COVID 19.

Webinar "Study in Croatia"

Tue, 05/19/2020 - 10:09
U organizaciji Delegacije Europske unije u Indoneziji i uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Indoneziji organiziran je međunarodni webinar Study in Croatia. Webinar je održan 16. svibnja 2020. kao dio projekta Delegacije Europske unije, a u kojemu je omogućeno državama članicama Unije da predstave mogućnost studiranja u vlastitim državama potencijalno zainteresiranim indonezijskim studentima.  U ime akademske zajednice Republike Hrvatske u webinaru su sudjelovali: akademik Vladimir Bermanec (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj), gospođa Lidija Šimrak (Visoko učilište Algebra) i doc. dr. sc. Robert Mikac (Sveučilište u Zagrebu). Cilj webinara bio je predstaviti indonezijskim studentima Republiku Hrvatsku, njezine potencijalne akademske mogućnosti i programe koji mogu biti interesantni stranim studentima. Webinar je izazvao veliki interes studenata koji su imali niz pitanja u vezi s mogućnošću studiranja u Republici Hrvatskoj i na hrvatskim visokoobrazovnim institucijama. Kao posljedica velikoga interesa za Hrvatsku je i dosadašnja suradnja između indonezijskih i hrvatskih visokoškolskih ustanova.

HRPRES on-line konferencije '2. Earth Observation Summit' i 'Eyes on Earth Roadshow'

Mon, 05/18/2020 - 14:35

Službeni skup Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2. i 3. lipnja 2020. održat će se u formi video-konferencije 2. Earth Observation Summit i Eyes on Eart Roadshow. Riječ je modificiranim konferencijama istoga naziva koje su se inicijalno trebale održati u Zagrebu u istom terminu.

2. Earth Observation Summit organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, EO4GEO projekt i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (član EO4GEO konzorcija). EO Summit će okupiti predstavnike javnoga sektora, akademske i gospodarske zajednice povezane s daljinskim istraživanjima iz svemira (Earth Observation), pogotovo Copernicus programom EU u cilju multidisciplinarnoga sagledavanja problematike razvoja potrebnih vještina i znanja, odnosno alata i kurikuluma usmjerenim definiranju novih profila zanimanja u EO i bliskim područjima na razini Europe. U okviru samita održat će se i okrugli stol s panelistima visoke razine o značaju obrazovanja i razvoja aplikacija u području opažanja zemlje za poslove u budućnosti i gospodarski rast. Eyes on Earth Roadshow je događanje koje su DG EASME i DG GROW (sada DG DEFIS) ugovorili s konzorcijem tvrtki iz Nizozemske u cilju promicanja EU Copernicus programa opažanja Zemlje u pet gradova u EU. Događanje je zamišljeno kao kombinacija ciljanih sesija i treninga za profesionalce i studente, poslovnih i tehničkih predavanja, interaktivne izložbe i poslovnih susreta. Tri Roadshow-a održana su u Darmstadtu, Rotterdamu i Tallinu, a otkazano je događanje u Bukureštu. U dogovoru s predstavnicima Europske komisije, kao podrška EO Summitu, događanje u Zagrebu je presloženo u on-line model zadržavši sve elemente koje je moguće organizirati na taj način. Kontakt e-adresa: info@eosummit-zagreb.eu Vrijeme: 02/06/2020 10:00 - 03/06/2020 17:00

Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija u ak. god. 2019./2020.

Fri, 05/15/2020 - 11:54

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2019./2020.


Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno s datumom 18. svibnja 2020. do ponoći, podnijeti Povjerenstvu pisani obrazloženi prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr. Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno. Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na mail stipendije@unizg.hr.

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju.

A kategorija

B kategorija

C kategorija

D kategorija

Projekt "Mozak voli zdravo" ide digitalno

Wed, 05/13/2020 - 10:15
Unatoč nepredviđenoj situaciji, udruga eSTUDENT je odlučila da se projekt Mozak voli zdravo nastavlja u digitalnom obliku. U razdoblju od 18. do 24. svibnja putem društvene mreže Facebook imat ćete priliku naučiti voditi brigu o vlastitom zdravlju na najbolji mogući način, pri čemu se poseban naglasak pridaje pravilnom načinu prehrane, redovitoj tjelovježbi, mentalnom zdravlju te iznimno važnoj osobnoj motivaciji. Tijekom MVZ Weeka gledat ćete fitness treninge Frane Bobana i recepte Jelene Tomašević te kviz na temu prehrambenih aditiva. Veliki trud uložen u, nažalost, otkazanu konferenciju se isplatio jer će se online realizaciji projekta pridružiti predavači: Dragana Olujić, Natko Beck, Marina Milošević, Mašenjka Katić i Sandra Župarić. Možete očekivati zabavne edukativne kvizove na temelj najvažnijih crtica njihovih predavanja. Na taj način otvara se puno prilika za osvajanje mnogobrojnih darova. Početkom ožujka održane su radionice pod nazivom: Što jesti u danu, a ne kuhati, Izrada prirodne kozmetike, Koje namirnice mozak (zaista) voli. Također u sklopu projekta Mozak voli zdravo, petu godinu zaredom, organizirano je kulinarsko online natjecanje Brocoola. Više detalja o pobjednicima ovoga studentskog natjecanja i održanim radionicama možete pronaći ovdje. Pratite društvene mreže eSTUDENT-a Facebook i Instagram gdje će se sudionicima projekta uz motivirajući i poučni sadržaj pružiti prilika za osvajanje vrijednih darova, zato #staytuned. Posjetite i mrežnu stranicu ili se pretplatite na newsletter kako bi bili u tijeku sa svim aktualnostima iz eSTUDENT svijeta.  

Sveučilište u Zagrebu kao nositelj i sudionik u projektima strateških partnerstava Erasmus+ natječaja u području visokoga obrazovanja

Tue, 05/12/2020 - 07:59
Na Erasmus+ natječaju 2019. godine u području visokoga obrazovanja Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirala je osam projekata strateških partnerstava u ukupnom iznosu od gotovo dva milijuna eura odnosno 14,5 milijuna kuna. Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu uvelike sudjeluju kao nositelji / koordinatori triju inovativnih projekata koja nude konkretna rješenja i usklađeni su s potrebama tržišta rada - INNOSID, HILAR i mathSTEM. Također, nastavnici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta sudjeluju u dvogodišnjem projektu PROMISE, vrijednom gotovo dva milijuna kuna koji se bavi inovativnim studijskim sadržajima, kreiranjem znanja i vještina u području personalizirane medicine. Erasmus+ projekti strateških partnerstava u području visokoga obrazovanja ponovno su pokazali kako se predanim zajedničkim radom, posebice i u ovom aktualnom razdoblju pandemije koje nije omelo rad na projektnim ciljevima, može doći do konkretnih odgovora na potrebe u lokalnoj i široj - EU zajednici. Ovi vrijedni projekti poslužit će i kao poticaj za nove ideje u rješavanju raznolikih suvremenih izazova. „Inovativna rješenja zasnovana na novim tehnologijama za unaprjeđenje društvene uključenosti osoba s invaliditetom" (INNOSID) naziv je projekta utemeljenoga na strateškom partnerstvu šest visokih učilišta iz pet europskih zemalja (Hrvatska, Španjolska, Francuska, Mađarska i Portugal) te jedne nevladine udruge (Hrvatska zajednica za Down sindrom) čiji je cilj uz pomoć inovativne tehnologije poboljšati društvenu uključenost osoba s invaliditetom. Riječ je o trogodišnjem projektu vrijednom više od 300 tisuća eura odnosno više od 2,3 milijuna kuna pod vodstvom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projektni će partneri zajedničkim snagama izraditi besplatne IT alate koji će olakšati komunikaciju, obrazovanje te podizanje društvene svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom. Pretpostavke za INNOSID stvarane su tijekom desetogodišnjega djelovanja Kompetencijske mreže ICT-AAC koju čine sastavnice Sveučilišta i Zagrebu, udruge i poduzeća. Zahvaljujući programu Erasmus+ to će djelovanje biti dodatno unaprijeđeno međunarodnom suradnjom i korištenjem novih tehnologija poput proširene te virtualne stvarnosti i 3D printanja. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako više od milijardu ljudi na svijetu ima potrebu za alatima koji omogućuju bolju pristupačnost. HILAR je projekt usmjeren proučavanju kulturnog krajolika – pojma koji reprezentira zajedničko djelo prirode i čovjeka te ilustrira razvitak ljudskog društva i naselja kroz povijest. Projekt vrijedan gotovo 1,5 milijuna kuna (196.782 eura) osmislio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s međunarodnim partnerima iz Italije, Francuske i Cipra. Udruženim snagama partneri uz pomoć programa Erasmus+ žele stvoriti i primijeniti inovativni, virtualni i participativni nastavni program o kulturnoj baštini. Istovremeno, želi se potaknuti snimanje kulturne baštine, proučavanje i upravljanje povijesnim krajolicima. Također, jedan od ciljeva projekta HILAR je promocija aktivnosti koje mogu pomoći ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu okupio je partnere iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Turske na realizaciji projekta „Teaching mathematics in STEM context for STEM students (mathSTEM)“ ukupne vrijednosti 145.530 eura, odnosno 1,08 milijuna kuna. Iza projekta stoje četiri sveučilišta i jedna udruga, a  namijenjen je STEM studentima odnosno unapređivanju njihovih STEM znanja i vještina iz matematike. Aktivno korištenje kolaborativnoga učenja i IKT metodologije za učenje trebalo bi poboljšati studentske vještine u rješavanju praktičnih problema, što je ujedno i tražena vještina na tržištu rada. Projekt mathSTEM strateško je partnerstvo koje će rezultirati s pet intelektualnih rezultata: 1. Razvoj mathSTEM metodologije poučavanja i smjernica za mathSTEM metodologiju; 2. Otvorene online lekcije iz matematičke metodologije; 3. Razvoj e-platforme za mathSTEM metodu; 4. Izrada ljetnog tečaja; 5. Razvoj tečajeva za mathSTEM metodu. Na taj način partneri žele osigurati dugotrajno pozitivne učinke svog projekta na studentsku populaciju. PROMISE je dvogodišnji projekt vrijedan gotovo dva milijuna kuna iza kojeg stoji Mediteranski institut za istraživanje života u suradnji s domaćim i stranim partnerima: Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem Pompeu Fabra iz Španjolske, Europskom udrugom za personaliziranu medicinu iz Bruxellesa i Tamarom Milošević, stručnjakinjom u području razvoja inovativnih metoda podučavanja. Kako trenutačno nedostaje znanja i vještina u području personalizirane medicine, kroz projekt PROMISE vrhunski međunarodni stručnjaci iz područja molekularne biologije, računarske tehnologije, kliničke biomedicine te razvoja i istraživanja kreirat će inovativni studijski sadržaj. Naime, 4P medicina novo je znanstveno područje koje se smatra ključem za prevenciju nastanka bolesti, ranu dijagnostiku, optimalno liječenje, ali i za praćenje terapijske učinkovitosti. Obuhvaća personaliziranu, prediktivnu, participativnu i preventivnu medicinu kojom se odnos prema zdravlju i bolesti u potpunosti mijenja. Zahvaljujući vrijednom projektu PROMISE studenti će svakako postati konkurentniji na tržištu rada – s pomoću inovativnih alata i metoda pripremit će se za nove zahtjeve koje pred njih postavljaju brzo mjenjajuća medicinska i istraživačka praksa. Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU

U tijeku su prijave za HelloAIRIS online ljetnu školu

Mon, 05/11/2020 - 13:30
HelloAIRIS je online ljetna škola o umjetnoj inteligenciji koju izvodi EIT Health u suradnji s partnerima GE Healthcareom, LEITAT tehnološkim centrom u Barceloni i KTH  Kraljevskim tehnološkim institutom u Stochkolmu. Osnovana je radi boljega upoznavanja njezinih sudionika s osnovama umjetne inteligencije, otkrivanja i spoznavanja izazova koje ona donosi i izgradnje zajednice znatiželjnih i proaktivnih mislitelja.  HelloAIRIS je namijenjen sveučilišnim studentima biomedicinskoga, tehničkoga i ekonomskoga područja, ali i mladim liječnicima, pogotovo radiolozima, zainteresiranima za osmišljivanje inovativnih rješenja koja će pridonijeti pristupačnijem zdravstvenom sustavu. Štoviše, program će pridonijeti podizanju svijesti zdravstvenih radnika iz EIT Health RIS područja u koje spada i Hrvatska, da i oni mogu biti ambasadori inovacija i novih tehnologija.

Prijave traju do 5. lipnja 2020., a broj mjesta je ograničen. Prijaviti se možete putem e-adrese na koju treba poslati životopis: Hello.airis@ge.com i preko sljedeće poveznice.

Više o samom programu i postupkuprijave saznajte na službenim stranicama ljetne škole.   Sa svim pitanjima možete se javiti gđi Barbari Panczel, projektnoj koordinatorici u GE Healthcareu, na e-adresu: barbara.panczel@ge.com    

Pages