Sveučilište u Zagrebu

Subscribe to Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Updated: 1 hour 15 min ago

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras i rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nikša Burum na sastanku s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem

Tue, 09/29/2020 - 12:23
U Dubrovniku je u utorak 29. rujna 2020. godine održan sastanak rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i rektora Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikše Buruma s  gradonačelnikom Grada Dubrovnika Matom Frankovićem na kojemu su u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi razgovarali o daljnjem unaprjeđenju suradnje grada Dubrovnika i obaju sveučilišta kao i o unaprjeđenju njihove međusobne suradnje.

Novi prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu

Wed, 09/23/2020 - 10:06
U povodu obilježavanja 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, povijesnoga, političkoga, znanstvenoga i kulturnog događaja važnoga za Republiku Hrvatsku koja je proslavljena prošle godine, Hrvatska narodna banka pustila je 23. rujna 2020. u optjecaj novi prigodni zlatni i srebrni kovani novac, kao i njihov numizmatički komplet. Autor je idejnoga i likovnoga rješenja za oba izdanja novoga kovanog novca kipar Nikola Vudrag, a otkovan je u Hrvatskom novčarskom zavodu. Zlatnik je nominalne vrijednosti 500 kuna, srebrnjak 150 kuna, a izdaju se u količini ne većoj od 10.000 komada za svako izdanje.

Na središnjem dijelu lica novoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca prikaz je knjige sa službenim znakom Sveučilišta u Zagrebu koja se predaje iz ruke u ruku, čime se simbolizira prenošenje znanja, a na središnjem dijelu naličja kovanica prikaz je grafički stiliziranoga ulaznog rizalita sa stubištem zgrade Sveučilišta u Zagrebu te skulpture Ivana Meštrovića "Povijest Hrvata". Povijest Sveučilišta i počinje 23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu što je prihvaćeno na saboru Hrvatskoga kraljevstva 3. studenoga 1671. Stoga Sveučilište godinu 1669. uzima kao godinu svojega utemeljenja, a 3. studenoga kao Dan Sveučilišta. Od tada filozofski studij u Zagrebu, koji je počeo godine 1662., djeluje i formalno-pravno kao Neoacademia Zagrabiensis, odnosno kao javnopravna visokoškolska ustanova. Sveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima je u Europi. Povijest Sveučilišta

Prodajna je cijena zlatnoga kovanog novca 2.093,00 kune, a srebrnoga kovanog novca 407,50 kuna s PDV-om, dok se komplet može kupiti po cijeni od 2.500,50 kuna s PDV-om na srebrni kovani novac. Zainteresirani građani novi prigodni zlatni i srebrni kovani novac "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu" te njihov numizmatički komplet mogu nabaviti od 23. rujna 2020., a o narudžbi i kupnji više možete saznati na poveznici Kupnja i narudžbe.

Detaljnije možete pročitati OVDJE.

Panel: Kako izvoditi kvalitetn(ij)u 'online' nastavu u novoj akademskoj godini

Wed, 09/23/2020 - 06:34
Panel pod nazivom Kako izvoditi kvalitetn(ij)u online nastavu u novoj akademskoj godini održat će se u četvrtak 24. rujna u 11 sati na adresi: connect.srce.hr/tjedan-ceu/u okviru Tjedna Centra za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra (Srce) od 21. do 25. rujna 2020. Cilj panela je pomoći nastavnicima u pripremi i unaprjeđenju kvalitete nastave u novoj akademskoj godini koja se zbog pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu u većoj mjeri, nego na početku prošle akademske godine, preselila u online okruženje. Neka od pitanja o kojima će se raspravljati na panelu:
 • Što je mješovito (hibridno) učenje i što se sve može kombinirati kod ovog pristupa e-učenju?
 • Koji model mješovitoga učenja odabrati pri prijelazu s „klasičnoga“ načina izvođenja nastave prema e-učenju?
 • Utjecaj online (hibridne) nastave tijekom korona - krize na ciljeve i metode nastave na visokim učilištima?
 • Očekivanja i dojmovi studenata o online nastavi?
 • Na koji ste način planirali integrirati sustav za e-učenje s klasičnom nastavom?
 • Što ste htjeli postići u online okruženju?
 • Kako osigurati transparentnu i pravovremenu povratnu informaciju nastavnicima u pogledu njihovoga izvođenja predmeta online?
 • Na koji je način moguće nastavnicima i studentima pružiti potporu u online učenju i poučavanju?
Panelisti su:
 • Prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, pročelnica Odjela za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, zamjenica pročelnice, Odjel za informatiku i predsjednica Povjerenstva za online učenje Sveučilišta u Rijeci
 • Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Maja Cindrić, Pročelnica Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru
Putem kratkih uvodnih prezentacije panelista bit će predstavljena iskustva s online nastavom. Otvorit će se rasprava i pozivamo vas da nam se pridružite u što većem broju s pitanjima i komentarima.

Aplikacija 'Differ' - za povezivanje studenata i unaprjeđenje studentskoga iskustva

Tue, 09/22/2020 - 10:14
Chatbotovi i aplikacije za chat danas su veoma rasprostranjeni te se mogu koristiti u razne svrhe, no unatoč njihovim prednostima, rijetko se koriste u visokom obrazovanju. Pozivamo vas da se uključite u projekt Edubots te da isprobate prednosti koje vam donose nove tehnologije u visokom obrazovanju. Erasmus+ projekt Best practices of pedagogical chatbots in higher education – Edubots, koji se provodi na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu, bavi se uvođenjem novih tehnologija u visoko obrazovanje s ciljem povezivanja studenata i unaprjeđenja studentskoga iskustva. Voditelj projekta je tvrtka EdTech Foundry iz Norveške, a FOI je jedan od partnera, uz Anna & Hubert Labs AB iz Švedske, Sveučilište u Leedsu iz Ujedinjenog kraljevstva, istraživački centar RISE iz Cipra i Sveučilište u Granadi iz Španjolske. Kroz projekt partneri koriste i testiraju chat aplikaciju Differ i chatbotove Bo i Hubert te se očekuje se da će projekt pridonijeti jednostavnijoj integraciji studenata, posebice brucoša, u fakultetsko okruženje te da će olakšati interakciju između nastavnika i studenata. Projekt je u provedbi gotovo godinu dana i do sada je proveden prvi krug pilotiranja ovih aplikacija na partnerskim institucijama. Prve ankete provedene na FOI-ju pokazale su kako je većina studenata bila zadovoljna mogućnostima Differa te im je korištenje Differa pomoglo u aktivnom sudjelovanju na predmetu, uspješnom završavanju predmeta te povezivanju s nastavnikom. Korištenjem aplikacije Differ nastavnici kreiraju on-line zajednice za svoje predmete te jednostavno mogu pozvati studente da im se priključe i diskutiraju o predmetu, obavezama i nejasnoćama. U Differu je naglasak stavljen na poticanje komunikacije među studentima dok se nastavnici mogu priključiti u vrijeme tzv. virtualnih konzultacija ili kada im odgovara. Differ također omogućava uspostavljanje često postavljanih pitanja (eng. frequently asked questions, FAQ) s ciljem smanjivanja broja ponavljajućih studentskih pitanja te nudi mogućnost anketiranja studenata o kvaliteti nastave. Pozivamo vas da se priključite nastavnicima širom Europe u korištenju ovih aplikacija u zimskom ili ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. Osobe za kontakt su doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, voditeljica projekta na FOI-ju (dijana.plantak@foi.unizg.hr) i doc. dr. sc. Goran Hajdin, član projektnog tima (goran.hajdin@foi.unizg.hr). Više informacija o samom projektu dostupno je na službenoj mrežnoj stranici projekta.

Sveučilišni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ u ak. god. 2020./2021.

Thu, 09/17/2020 - 14:27
Kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ dostupan je za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Nositelj je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij se održava u dva dijela: prvi dio se odnosi na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije – superviziju. Traje jedan semestar te nosi 5 ECTS bodova. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom, studenta s oštećenjem vida, sluha ili motoričkim poremećajem kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij pruža potporu („par“). Također, potrebno je da par bude s istog studijskog programa i iste studijske godine. S obzirom na specifičnost načina izvođenja dijela kolegija (neposredno pružanje potpore: bliski kontakt između pružatelja i primatelja potpore), njegova realizacija u akademskoj godini 2020./2021. ovisi o razvoju epidemiološke situacije u našoj zemlji te načinu na koji će se organizirati nastava na svakoj pojedinoj sastavnici. Nakon iskaza interesa sa svakim pojedinim studentom, odnosno parom studenata, će se razmotriti primjerene mogućnosti sudjelovanja u kolegiju odnosno pružanje kvalitetne potpore studentima s invaliditetom. Zainteresirani studenti se trebaju javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu:
Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb
(prizemlje 12. paviljona)
e-mail: uredssi@unizg.hr
tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578

Obraćanje rektora Damira Borasa na početku akademske godine 2020. / 2021.

Tue, 09/15/2020 - 09:23
Poštovani i dragi dekanice i dekani, pred nama je početak nove akademske godine, koja će, kao i ova na izmaku, biti vrlo izazovna s obzirom na stanje uzrokovano pandemijom COVID-19 i potresom, koji su utjecali na način izvođenja nastave, ali i na život u akademskoj zajednici općenito. Iako je prilagođen, novi način poučavanja bio uspješan, nastava na daljinu ne može u potpunosti zamijeniti "klasični" način izvođenja nastave, u čemu se podjednako slažu i nastavnici i studenti u anketi o provedbi nastave na daljinu. Stoga moramo nastaviti ulagati dodatne napore kako bi provedba nastave i u nadolazećoj akademskoj godini bila u skladu s postulatima o osiguravanju kvalitete obrazovanja studenata utemeljenih na povezivanju nastave, istraživanja i inovacija te izvođenju što je moguće više nastave u prostorima fakulteta/akademija, poštujući sve epidemiološke mjere, pravila i preporuke. Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo je u donošenju dokumenta pod nazivom: "Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera". Ovaj dokument objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, dana 31. kolovoza 2020. godine, a koji ste svi primili prošli tjedan. Kao što je navedeno i u tim Preporukama, Sveučilište u Zagrebu preferira "klasični" način izvođenja nastave jer ga smatra optimalnim za sve programe koji su akreditirani kao takvi studijski programi (osim, naravno, u onom dijelu u kojem je eventualno predviđena nastava na daljinu). Isto tako "klasični" način osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu u visokoškolskoj ustanovi u kojoj se obrazuju. To je mnogo više od samoga nastavnog procesa i nezamjenjivo je i potrebno je mladom čovjeku u svim oblicima njegove osobnosti. Isto tako, sveučilišni i općenito visokoškolski život važan je dio života gradova i svih društvenih zajednica u kojima se odvija te bi njegovim izostankom u "klasičnom" obliku život bio značajno osiromašen. Međutim, da bismo na najbolji mogući način uskladili ciljeve prevencije i zaštite zdravlja naših studenata i zaposlenika te održavanje kontinuiteta i kvalitete nastavnog procesa, u nastavku iznosim moguće smjernice i objašnjenja za provedbu nastave u zimskom semestru u novoj akademskoj godini o čemu će svaka sastavnica na prikladan način odlučivati sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i mjerama nadležnih državnih tijela. Za provedbu nastave u akademskoj godini 2020./2021. moguće je primijeniti više načina. Prije svega treba nastojati održati planirano odvijanje nastave dokle god to prilike i odluke nadležnih državnih tijela budu dopuštale, poštujući sve epidemiološke mjere, pravila i preporuke. Pri tome posebnu pozornost treba posvetiti studentima brucošima. Njima je potrebno osigurati potporu jer nisu upoznati s načinom studiranja i akademskim okruženjem. Prva je godina ključna svakoj generaciji za sveučilišni studij i upoznavanje koncepta visokog obrazovanja i nastave, posebno nakon prethodne školske godine koja je predstavljala veliki izazov učenicima završnog razreda srednje škole. Stoga je potrebno detaljno izraditi raspored i organizaciju nastave na predmetima, pri čemu treba izbjegavati okupljanja većih grupa studenata i minimizirati broj dana koje će studenti provesti na fakultetu/akademiji. Za studente viših godina, ali i za brucoše, ovisno o potrebama predmeta, moguće je da se oblici nastave u kojima se obrađuju sadržaji za koje je važna fizička prisutnost (vježbe, laboratoriji i druge – ovisno o odluci sastavnice) izvode uživo, uz poštovanje epidemioloških mjera, pravila i preporuka. U slučaju potrebe moguće je imati i nastavu na daljinu u potpunosti. O primjeni pojedinog modela odlučuje svaka pojedina sastavnica, vodeći se prostornim, kadrovskim i higijenskim uvjetima, sukladno akademskoj slobodi. Visoka učilišta odgovorna su prema svim dionicima u visokom obrazovanju: studentima koji ulažu napor u svoje obrazovanje, roditeljima koji se trude biti potpora svojoj djeci, kao i potencijalnim poslodavcima. Kvaliteta, iako je nije lako definirati, većinom proizlazi iz interakcije nastavnika, studenata i institucionalnog okruženja za učenje. Osiguravanje kvalitete mora omogućiti takvo okruženje za učenje u kojem sadržaj programa, prilike za učenje i resursi odgovaraju svojoj svrsi. U samoj je srži svih aktivnosti osiguravanja kvalitete dvojaka svrha – odgovornost i poboljšanje – koja, promatrano objedinjeno, stvara povjerenje u rad visokog učilišta, pružajući savjete i preporuke o tome što se može učiniti da bi se taj rad unaprijedio. Važno je naglasiti kako kvaliteta studijskog programa ne ovisi samo o izradi dobrog programa, već i o njegovoj provedbi. Pri izvođenju nastave moramo prije svega misliti na zdravlje naših studenata i naše, a ujedno im i omogućiti da pokažu svoje znanje i u dodatnim (dekanskim) ispitnim rokovima, olakšati im  uvjetne upise i izaći im u susret u opravdanim okolnostima, kada god je to moguće. Pokažimo našim studentima da Sveučilište u Zagrebu sukladno svojoj višestoljetnoj tradiciji poštuje europske i općeljudske vrijednosti. Pokažimo im da poštujemo i druge i sebe i usmjerimo ih na putove znanja, istinoljublja, tolerancije i slobode mišljenja i djelovanja, ne ugrožavajući pri tome tuđe mišljenje i djelovanje i prije svega ne ugrožavajući tuđe zdravlje.   Uz srdačne pozdrave Vaš rektor prof. dr. sc. Damir Boras, v. r.

Počela nastava korejske kulture i jezika

Tue, 09/15/2020 - 07:30

Naslovna fotografija: 
polaznici tečaja, dekan Pavo Barišić, lektorica EunGyeong Kim i Lina Seonghyun Kwon

Tečaj korejske kulture i jezika počeo je u ponedjeljak, 14. rujna 2020. u Kampusu Borongaj na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prijavilo se 96 polaznika, što je izvan svih očekivanja, a oni će sljedećih 16 tjedana besplatno pohađati nastavu četiri sata tjedno. Upisna kvota popunjena je u rekordnom roku za samo pet dana. Najveće zanimanje pokazali su studenti, njih 79 pohađa tečaj. Najviše ih je s Filozofskoga, Pravnoga, Medicinskoga, Fakulteta političkih znanosti i Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj je upisalo 13 osoba koje su u radnom odnosu i četiri srednjoškolca.

Program organizira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem Chung-Ang u Seoulu i Zakladom Instituta kralja Sejonga iz Seoula. Tečaj vodi lektorica EunGyeong Kim iz Seoula, a administrativnu potporu osigurava Lina Seonghyun Kwon, studentica diplomskoga studija kroatologije. Dekan Fakulteta hrvatskih studija prof. dr. sc. Pavo Barišić zaželio je dobrodošlicu lektorici EunGyeong Kim i polaznicima tečaja. Izrazio je zadovoljstvo što je Hrvatska dobila prvi Institut kralja Sejonga i time postala članica velike međunarodne mreže. Zaklada Instituta kralja Sejonga otvorila je svoje institute u 76 zemalja svijeta, od čega u 26 europskih zemalja. U ovogodišnjem natječaju sudjelovalo je preko 130 zemalja, a odobreno je 30 novih instituta. To je velika čast za Fakultet hrvatskih studija. Dekan je rekao da će se korejska kultura i jezik učiti najmanje tri godine, a ako interes i dalje bude velik nastavit će se i ubuduće. Prvi tečaj traje do 28. prosinca 2020., a odvijat će se u tri skupine po četiri školska sata tjedno: ponedjeljkom i srijedom od 10.30 do 12.00, utorkom i četvrtkom od 17.00 do 18.30 i srijedom i petkom 17.00 do 18.30. Po završetku tečaja polaznici će dobiti potvrdu Instituta kralja Sejonga, koja omogućava dobivanje studentskih i radnih viza u Južnoj Koreji.

Dekan Pavo Barišić i lektorica EunGyeong Kim

Sveučilište u Zagrebu organizira prvi 'Morning Health Talk'

Fri, 09/11/2020 - 10:23
U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, kao EIT Health Huba za Hrvatsku, u četvrtak 24. rujna 2020. u 10.30 sati održat će se prvi Morning Health Talk putem ZOOM aplikacije. Cilj je događanja umreživanje značajnih dionika u području zdravstva kako bi se potaknuo razvoj lokalnoga ekosustava.


Tema prvoga Morning Health Talka bit će Inovacije u bolničkom okruženju, a radni će jezik biti engleski. Događanje će trajati dva sata, započet će s trima uvodnim prezentacijama od 20 minuta, nakon čega će uslijediti panel s pitanjima i odgovorima. Program

Prijaviti se možete na poveznici.

Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen novi veliki projekt akademske mobilnosti: Erasmus+

Fri, 09/11/2020 - 09:46

Unutar programa Erasmus+ koji omogućuje razmjenu studenata i osoblja (sveučilišnih nastavnika i administrativnoga osoblja) između europskih i neeuropskih partnera, a pod ključnom mjerom 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince - projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen je novi projekt (br. ugovora: 2020-1-HR01-KA107-077266) s ukupnim proračunom u iznosu od 558.620,00 eura.

Njime će se podržati mobilnost između Sveučilišta i 50 partnerskih institucija iz 28 zemalja. S obzirom na dodijeljena sredstva, kao i broj uključenih partnera, ovo je ujedno i najveći projekt u Republici Hrvatskoj ovakvoga tipa.

Projekt traje 36 mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2023.

Sveučilište u Zagrebu će prve natječaje za svoje studente i osoblje organizirati na proljeće/ljeto 2021. (ovisno o epidemiološkoj situaciji MERS-CoV infekcije).

Popis partnerskih sveučilišta unutar projekta, a temeljem iskaza interesa sastavnica Sveučilišta u Zagrebu prilikom podnošenja projektne prijave je sljedeći:

*             Albanija: Universiteti Bujqesor, Tiranes, Universiteti Politeknik, Tiranes
*             Armenija: Yerevani Komitasi Anvan Petakan Konservatoria, American University of Armenia     Foundation
*             Australija: Western Sydney Unversity
*             Bosna i Herzegovina: Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu
*             Brazil: Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade de Sao Paulo
*             Crna Gora: Univerzitet Crne Gore Podgorica
*             Čile: Pontificia Universidad Catolica de Chile, Universidad de la Frontera
*             Egipat: Alexandria University, Benha University
*             Filipini: Visayas State University
*             Gruzija: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Ilia State University, Tbilisi State Medical University
*             Indija: CSIR -North East Institute of Science and Technology, CSIR-National Metallurgical Laboratory
*             Indonezija: Bogor Agricultural University (IPB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Institut Teknologi Bandung
*             Iran: University of Isfahan
*             Izrael: University of Haifa, Bar Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Tel Aviv University, Beit Berl College
*             Južnoafrička Republika: North-West University
*             Kazahstan: KIMEP University JSC
*             Kolumbija: Pontificia Universidad Javeriana
*             Kosovo: Universiteti i Prishtines
*             Kuba: Universidad de Granma
*             Maroko: Universite Cadi Ayyad, Universite Mohammed Premiere 1 - UMP
*             Meksiko: Universidad de Quintana Roo
*             Moldavija: Universitatea Agrara de Stat din Moldova
*             NR Kina: Beijing Sport University, China University of Political Science and Law, Xi'an Jiaotong University, Huazhong Agricultural University
*             Republika Koreja: University of Ulsan Foundation for Industry Cooperation
*             Ruska Federacija: Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg Electrotechnical University LETI
*             Senegal: Ecole Inter-Etats Des Sciences et Medecine Veterinaires de Dakar
*             SAD: The Pennsylvania State University, Case Western Reserve University Corporation
*             Ukrajina: Ivan Franko National University of Lviv, National TU Dnipro Politechnic, Taras Shevchenko National University of Kyiv

   

Welcome Week

Thu, 09/10/2020 - 17:25
Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizira Tjedan dobrodošlice / Welcome Week za strane studente, kako one iz zemalja EU tako i one izvan, koji na Sveučilište u Zagrebu dolaze na studentsku razmjenu u zimskome semestru akademske godine 2020./2021. Najviše studenata na studijski boravak u Zagreb dolazi u okviru Erasmus+ programa za zemlje Europske unije, a koji podrazumijeva reciprocitet broja dolaznih stranih i odlaznih matičnih studenata na studijski boravak u te iste zemlje. Vrijednost projekta i na natječaju dobivenih nepovratnih stipendija za ak. god. 2020./21. je 3.888.540,00 EUR za programske države Europske unije (KA103). Najveći iznos stipendija namijenjen je matičnim studentima koji dolaze na studijski boravak u države Europske unije.

Tjedan dobrodošlice prilagođen je epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je izdao Nacionalni stožer. Namjesto Dana dobrodošlice kojeg je Ured do sada organizirao u fizičkoj prisutnosti plan je dobar dio aktivnosti odraditi virtualno ili u manjim skupinama.

Djelatnici Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju predstavit će Sveučilište u Zagrebu, mogućnosti studiranja na engleskome jeziku na Sveučilištu, kao i učenja hrvatskoga jezika za strance. Hrvatski studenti iz Erasmus Student Networka Zagreb (ESN Zagreb), udruge čiji rad sufinancira Središnji ured za međunarodnu suradnju, održat će prezentaciju za strane studente o studiranju i životu u Zagrebu te će upoznati studente s aktivnostima koje će za njih organizirati tijekom semestra, a sve prilagođeno epidemiološkoj situaciji i mjerama na snazi.

Studentima će biti podijeljeni darovi dobrodošlice, uključujući i materijale o Sveučilištu u Zagrebu i Erasmus+ programu. U Tjednu dobrodošlice predviđene su razne aktivnosti: stručno vodstvo po kulturno-povijesnom središtu grada Zagreba, akademska predavanja na Sveučilištu o hrvatskoj kulturi i baštini, o hrvatskome obrazovnome sustavu, zatim o religijskoj baštini Hrvatske te o kulturološkom šoku i akulturaciji. U programu je i orguljaški koncert u crkvi sv. Marka. Program Tjedna dobrodošlice i Dana dobrodošlice je u potpunosti financiran iz sredstava programa Erasmus+ mobilnosti.

Stručno vodstvo po kulturno-povijesnom središtu grada organizirano je u više termina kako bi grupe studenata bile manje. Sva predavanja i pozdravni govori, prezentacije aktivnosti i koncert za dolazne studente bit će dostupni u video materijalu.

Namjesto jednodnevnog izleta Ured za međunarodnu suradnju studentima će u poklon paketu dodijeliti ulaznice za Muzej suvremene umjetnosti i Etnografski muzej. Studenti će individualno moći ulaznice iskoristiti do 31. prosinca 2020.

'Dan karijera 2020.' Sveučilišta u Zagrebu

Wed, 09/09/2020 - 12:27
Ured za razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu organizira prvi Dan karijera koji će se zbog epidemiološke situacije ove godine održati putem platforme Zoom. Riječ je o jednom od krovnih događaja Ureda za razvoj karijera, s fokusom na studente, sastavnice, udruge i tržište rada, na kojem se promiču praktična znanja, suradnja, interakcija i volonterski rad studenata, poduzetnika, alumnâ, sastavnica i Sveučilišta s ciljem motiviranja, educiranja i potencijalnoga zapošljavanja. Dan karijera održat će se putem aplikacije Zoom u petak 16. listopada 2020. od 10 do 18 sati. Dan karijera 2020. sastavljen je od dva dijela:
 • mentorstva putem predavanja alumnâ
 • potencijalni razgovori za posao.
Facebook poveznica na događaj: 
https://www.facebook.com/events/348269839916771 Prijava za studente:
https://cutt.ly/dpGfHjm Prijava za alumne:
https://cutt.ly/opGgtMl Prijava za zainteresirane poslodavce:
https://cutt.ly/UpGgFEH Za sve dodatne upite slobodni ste obratiti se našem Uredu za razvoj karijera na e-mail:
karijere@unizg.hr

Na FER-u tri međunarodna diplomska studijska programa od ak. god. 2021./2022.

Fri, 09/04/2020 - 15:05
Pored tradicionalno velikoga interesa hrvatskih maturanata za studijske programe Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, postoji i nemali broj upita stranih studenata koji bi željeli nastaviti svoje obrazovanje upravo na FER-u. Upravo zato u sklopu projekta „Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva – FER-IN“ razvijena su tri nova diplomska studijska programa na engleskom jeziku, koji s upisom prve generacije studenata započinju već u akademskoj godini 2021./2022. Projekt FER-IN odgovorio je interesima šire međunarodne zajednice studenata preddiplomskih studija koji svoj diplomski studij žele realizirati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te je omogućen razvoj tri međunarodna sveučilišna diplomska studijska programa u području tehničkih znanosti pod nazivom: „Elektrotehnika i informacijska tehnologija“, „Informacijska i komunikacijska tehnologija“ i „Računarstvo“. Elektrotehnika i računarstvo predstavljaju najpropulzivnije sektore u smislu ostvarenih prihoda i mogućnostima pri zapošljavanju, a prema relevantnim projekcijama potrebe za brojem zaposlenih u ovim sektorima rast će i nadalje u svim projekcijskim razdobljima. Novi i moderni studijski programi FER-a usklađeni su s najboljim svjetskim uzorima te odgovaraju potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Prvu i najveću ciljnu skupinu projekta FER-IN čine svi studenti koji će u predstojećem razdoblju, počevši od listopada 2021. godine, nakon što studijski programi prođu hrvatske i međunarodne akreditacijske postupke, pohađati navedene studijske programe. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine je u jačanju njihovih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada, kao i povećanim mogućnostima za studentsku mobilnost tijekom studija. Drugu ciljnu skupinu čini nastavno i nenastavno osoblje FER-a koje je tijekom projekta sudjelovalo u stvaranju plana i programa međunarodnih studijskih programa te sudjelovalo u aktivnostima stručnog usavršavanja. Pozitivan utjecaj na pripadnike ove skupine u jačanju je kapaciteta visokoga učilišta, porastu međunarodne prepoznatljivosti i ugleda, kao i očekivanoj povećanoj mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja. Projekt FER-IN traje dvije godine, a započeo je u listopadu 2018. godine u sklopu poziva Internacionalizacija visokoga obrazovanja koji je dio Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Partner na projektu je Schneider Electric, poduzeće koje nudi kreativna i inovativna radna mjesta u više od 100 zemalja svijeta. DODATNE INFORMACIJE: Petra Škaberna, voditeljica Službe za odnose s javnošću
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Kontakt:
099/5624-984
pr@fer.hr
https://fer-in.fer.hr/

13. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Tekstilna znanost i gospodarstvo – TZG 2020“

Thu, 09/03/2020 - 16:48
U organizaciji Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 18. rujna 2020. održat će se 13. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Tekstilna znanost i gospodarstvo – TZG 2020“. Suorganizator savjetovanja je College of Textile and Clothing Engineering - Soochow University, a kao partneri, savjetovanje će podržati Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu i CARNET. Detaljne informacije dostupne su OVDJE. S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju u velikom broju zemalja, uključujući i Hrvatsku, savjetovanje će se održati u formi video-konferencije. U tom smislu, savjetovanje će biti ostvareno putem virtualnih soba unutar kojih će predavanja održati uvaženi znanstvenici iz hrvatske i međunarodne akademske zajednice, kao i uvaženi stručnjaci te predstavnici gospodarskoga sektora tekstila i kože. Predstavit će se i doktorandi te studenti Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. Tema savjetovanja „Inovativnost, dizajn i digitalizacija u sektoru tekstila i kože“ aktualizira najnovija znanstvena i tehnološka postignuća, potencijale za njihovu komercijalizaciju te trendove razvoja kroz interdisciplinarni pristup i održivi razvoj, kao smjernicama budućega razvoja ovoga sektora. Cilj događanja je upoznati sudionike s aktualnim pravcima istraživanja u području inovativnih tekstilnih materijala, digitalnih tehnologija i inovacija istraživanja u području tekstilne tehnologije, kao i suvremenih poslovnih strategija. Također, bit će objašnjeni i izazovi pred kojima se nalaze gospodarstvenici iz sektora uslijed suočavanja s globalnom pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19. Tijekom video-konferencije promotivno će se predstaviti i hrvatski proizvođači s kojima Fakultet ostvaruje dugogodišnju uspješnu suradnju. Osim sudionika koji će aktivno sudjelovati u realizaciji savjetovanja bit će omogućeno i praćenje od strane zainteresiranih sudionika koji žele pratiti izlaganja i/ili druge sadržaje unutar virtualnih soba. Javno praćenje video-konferencije biti će omogućeno putem live streama preko mrežne stranice TZG 2020 i You Tube kanala, s početkom u 9 sati prema srednjoeuropskom vremenu.  Program videokonferencije biti će objavljen 11. rujna 2020. na mrežnoj stranici TZG 2020 Pozivamo zainteresiranu strukovnu javnost, predstavnike nadležnih krovnih institucija, obrazovnih institucija i organizacija, predstavnike državnih institucija, gospodarskog sektora, znanstvenike, stručnjake i studente da nam se pridruže.  

Besplatan program učenja korejske kulture i jezika na Fakultetu hrvatskih studija - prijave

Thu, 09/03/2020 - 16:29
Otvorene su prijave za upis polaznika na prvi besplatni tečaj učenja korejske kulture i jezika na Fakultetu hrvatskih studija. Program organizira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem Chung-Ang u Seoulu i Zakladom Instituta kralja Sejonga iz Seoula.
Tečaj će se održavati od 14. rujna do 28. prosinca 2020. na Fakultetu hrvatskih studija na Kampusu Borongaj. Traje 16 tjedana i odvijat će se po četiri školska sata tjedno: ponedjeljkom i srijedom od 10.30 do 12 sati ili utorkom i četvrtkom od 17 do 18.30 sati. Termini su podložni promjeni ovisno o preferencijama polaznika. Za praćenje nastave potrebno je poznavanje engleskoga jezika. Po završetku tečaja polaznici će dobiti potvrdu Instituta kralja Sejonga, koja omogućava dobivanje studentskih i radnih viza u Južnoj Koreji. Zainteresirani se mogu javiti na e-adresu korejskijezik@hrstud.hr ili se izravno prijaviti popunom obrasca na poveznici. Više informacija nalazi se u privitku. Udžbenik je dostupan u aplikaciji za prijavu.  

Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19

Wed, 09/02/2020 - 16:35
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, dana 31. kolovoza 2020. izradio Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima.

PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA VISOKIM UČILIŠTIMA U RAZDOBLJU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZ PRIMJENU PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA.

U tijeku prijave za BoostUp! natjecanje

Fri, 08/28/2020 - 10:51
BoostUp! natjecanje je program EIT Manufacturinga, inovatorske zajednice Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju, orijentiranoga na podizanje proizvodnje na novu razinu. Program je namijenjen razvojnim tvrtkama i timovima (eng. startup) koji razvijaju inovativna rješenja u unaprjeđenju proizvodnje, kao i onima kojima je potrebna podrška u transformaciji proizvodnih procesa. Dijeli se u tri kategorije: Create, Accelerate i Transform. Create kategorija namijenjena je timovima i poduzetnicima u ranoj fazi (prije osnivanja tvrtke) s rješenjima u područjima: Green, waste-free manufacturing & Circular EconomyResilient Manufacturing.

Accelerate
kategorija namijenjena je tvrtkama koje namjeravaju širiti svoje poslovanje u nova zemljopisna područja i na nova tržišta. Prijave su moguće u širokom spektru tema: Automation of manufacturing operations (e.g. robotics), Agile, flexible and resilient supply chain, Process and resource consumption efficiency, Prediction of demand, supply and assets usage (e.g. predictive maintenance),  Digitalized platforms (e.g. AI and IoT applications) i Other manufacturing related solutions. Transform kategorija namijenjena je tržišno aktivnim tvrtkama koje su prepoznale transformacijske izazove za koje im treba podrška u pronalasku odgovora, i to u područjima: Green manufacturing & circular economy, Resilient manufacturing i Flexible and agile manufacturing. Nagrade u sklopu Create i Accelarate kategorija uključuju podršku u razvoju tehnologije i/ili poslovanja, promociju putem EIT Manufacturing mreže te mogućnost osvajanja novčanih nagrada u finalnom krugu natjecanja.  U sklopu Transform kategorije odabrane će tvrtke primiti podršku u razvoju poslovanja i transformaciji te u povezivanju s tvrtkama koje potencijalno mogu ponuditi rješenja na označene problemePrijave traju do 6. rujna 2020. i možete se prijaviti OVDJE.

Sveučilište u Zagrebu postalo središte EIT Manufacturing-a za Hrvatsku

Wed, 08/26/2020 - 16:01

Sveučilište u Zagrebu postalo je središte (eng. Hub) EIT Manufacturing-a za Hrvatsku. EIT Manufacturing jedna je od 9 inovacijskih zajednica Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju. Misija mu je stvoriti mrežu europskih inovatora u polju proizvodnje koja bi doprinijela podizanju vrijednosti europskih proizvoda, procesa i usluga te potaknula stvaranje globalno kompetitivne i održive proizvodnje.

Vizija EIT Manufacturing-a je pozicionirati proizvođače Europske unije kao vodeće aktere na području inovacija u proizvodnji na svjetskom tržištu.

Do 2030. ciljevi su: stvoriti više od 1000 razvojnih tvrtki (eng. start-up), omogućiti tvrtkama (više od 60 posto) prelazak na sustav održive proizvodnje, privući 325 milijuna eura investicija, educirati više od 50 000 ljudi, stvoriti više od 360 novih rješenja i inovacija, te ostvariti proizvodnju u kojoj se koristi barem 30 posto recikliranoga materijala. Sveučilište u Zagrebu će biti središte i, putem Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije kao svoje jedinice za podršku inovacijama, povezivat će poduzetnike i inovatore iz Hrvatske sa širom EIT Manufacturing zajednicom te im pomoći da iskoriste mogućnosti koje ta zajednica pruža. Sveučilište u Zagrebu također je hrvatsko središte i za EIT Health i EIT Climate-KIC inovacijske zajednice.

Više o EIT Manufacturing zajednici možete saznati OVDJE.


Prijave za EIT Health Amplifier program

Wed, 08/26/2020 - 14:17

EIT Health traži iznimne projekte, stvaratelje i vizionare u području inovacija u zdravstvu: razvojne tvrtke, tvrtke kćeri, istraživačke skupine na sveučilištima, male i srednje tvrtke iz područja medicinske tehnologije, biotehnologije i digitalnoga zdravlja koje žele svoje poslovanje podići na višu razinu. Također, sve one koje se žele proširiti na europsko tržište i povezati se s istraživačkim centrima, bolnicama i pružateljima zdravstvenih usluga diljem Europe koristeći se mrežom kontakata  EIT Healthove zajednice.

Tvrtke zainteresirane za ovaj program mogu se prijaviti za pred-selekcijski postupak te dobiti vaučer u vrijednosti od 2000 eura pomoći od EIT Healthove mreže za mentorstvo i podučavanje i besplatnu dubinsku analizu poslovanja.

Prijave traju do 17. rujna 2020.

Više informacija i obrazac na prijavu
možete naći OVDJE.

Sa svim pitanjima možete se javiti gospodinu Michalu Brzezinskom na e-adresu: michal.brzezinski@eithealth.eu

@EITHealthInnoStars
#EITHealth #EITCommunity

Sveučilište u Zagrebu i ove godine na Šangajskoj listi najboljih svjetskih sveučilišta

Sat, 08/15/2020 - 17:46
Na prestižnoj Šangajskoj listi najboljih svjetskih sveučilišta za 2020., koju je u subotu 15. kolovoza objavio Academic Ranking of World Universities, Sveučilište u Zagrebu i ove je godine rangirano između 401. i 500. mjesta. Svrstavši se i ove godine među 500 najboljih sveučilišta na svijetu, Sveučilište u Zagrebu potvrdilo je svoj status međunarodno kompetitivnoga i izvrsnoga sveučilišta. Kao i prethodnih godina, prvo mjesto na Šangajskoj listi i ove je godine zauzelo Sveučilište Harvard. Za njim slijede sveučilišta Stanford i Cambridge, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley. Među prvih 20 mjesta ove je godine 15 američkih, tri britanska, jedno francusko i jedno švicarsko sveučilište. Sveučilište u Zagrebu jedino je hrvatsko sveučilište uvršteno u Šangajsku listu za 2020. Taj rezultat stoga je potvrda dosadašnjega rada Sveučilišta u Zagrebu i predstavlja značajan doprinos prepoznatljivosti hrvatske znanosti u svijetu.  Od sveučilišta u okruženju, na ovogodišnjoj Šangajskoj listi pojavljuju se Sveučilište u Beogradu, koje je rangirano na poziciji 401-500, te Sveučilište u Ljubljani koje se nalazi na poziciji 501-600. Šangajska lista jedna je od najprestižnijih svjetskih globalnih rang-lista sveučilišta koja prvenstveno vrednuje uspješnost visokoobrazovnih institucija prema pokazateljima znanstvenoga i istraživačkoga rada. U okviru rangiranja, Šangajska lista u postupku vrednovanja koristi četiri temeljne grupe kriterija: broj alumna i sveučilišnih nastavnika koji su osvojili Nobelovu nagradu ili Fieldsovu medalju, broj nastavnika na listi najcitiranijih znanstvenika koju objavljuje Clairvate Analytics, broj radova objavljenih u časopisima Nature i Science, broj radova indeksiranih u SCI-Expanded i SSCI bazama te znanstvena produktivnost po nastavniku. Šangajska lista objavljuje se od 2003. godine, a Sveučilište u Zagrebu u klub najuspješnijih svjetskih sveučilišta plasiralo se prvi puta 2011. Cjelovita lista najboljih svjetskih sveučilišta za 2020. godinu dostupna je OVDJE.

Profesor Hrvoje Petrić s Filozofskoga fakulteta jedan od autora objavljenoga rada u prestižnom znanstvenom časopisu Nature

Fri, 07/31/2020 - 14:24
Članak dr. sc. Hrvoja Petrića, redovitoga profesora na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je u vodećem svjetskom znanstvenom časopisu Nature. Riječ je o članku „Five centuries of human observation reveal Europe’s flood history“, koordiniranom na Bečkom tehničkom sveučilištu (TU Wien), u kojem su sudjelovale 34 istraživačke skupine iz raznih dijelova Europe, a doprinosom prof. dr. sc. Hrvoja Petrića zastupljena je i Hrvatska. Članak je važan jer je, između ostaloga, utvrdio kako su u protekla tri desetljeća Europu poharale najveće poplave rijeka, ako se analiziraju podaci u posljednjih 500-tinjak godina. U istraživanju je utvrđeno kako karakteristike europskih poplava posljednjih desetljeća nisu slične onima iz prethodnih stoljeća. Prof. dr. sc. Hrvoje Petrić posebno je obradio poplave rijeke Drave od 16. stoljeća do suvremenosti. Kako je za potrebe članka korištena bogata europska povijesna dokumentacija o povijesti poplava, ona bi mogla biti od pomoći kreatorima politika u razvijanju strategije upravljanja poplavama u budućnosti. Poplave su na mnogim mjestima snažnije nego prije, vremenski razmak između njih je promijenjen, a odnos između pojave poplava i temperature zraka preokrenut. U prošlosti su se poplave češće događale u hladnim razdobljima, dok je danas globalno zagrijavanje jedan od glavnih pokretača njihovog porasta, kaže se u članku kojeg potpisuju 42 koautora iz raznih dijelova Europe, među kojima je i naš povjesničar Hrvoje Petrić. Analizom podataka identificirano je devet razdoblja s čestim poplavama i područja u kojima su se zbivale, među kojima su najistaknutija razdoblja od 1560. do 1580. u zapadnoj i srednjoj Europi; od 1760. do 1800. u većem dijelu Europe; od 1840. do 1870. u zapadnoj i južnoj Europi, te od 1990. do 2016. u zapadnoj i srednjoj Europi. Autori se slažu kako se upravljanje poplavama mora prilagoditi novim stvarnostima jer se u ranijim periodima 41 posto srednjoeuropskih poplava događalo ljeti, dok one danas predstavljaju 55 posto. Ova je pojava povezana s promjenama u količinama padalina, isparavanjem i otapanjem snijega, te je važan pokazatelj za razlikovanje uloge klimatskih promjena u odnosu na druge faktore poput sječe šuma i upravljanja rijekama. Vezano uz rijeku Dravu, to je posebno važno, budući da ona, za razliku od većine drugih hrvatskih rijeka, ima snježno-kišni režim, koji je zanimljiv zbog gotovo obrnute pojave velikih i malih voda tijekom godine u odnosu na ostale tekućice Hrvatske te većeg utjecaja snježnice u prihrani. Nature je jedan od najprestižnijih časopisa u kojem se objavljuju izvorni istraživački radovi u području prirodnih znanosti, a istraživači iz humanističkih znanosti poput povijesti vrlo teško i rijetko mogu u njemu objavljivati. „Časopis Nature pokrenut je 1869., a za znanstvenike predstavlja izvor nekih od najvažnijih radova u povijesti znanosti. Najčešće se objavljivanje u njemu smatra velikim profesionalnim uspjehom, koji otvara mnoga vrata, a svaki rad hrvatskih znanstvenika doprinosi vidljivosti naše domovine i moga zavičaja“, ističe prof. dr. sc. Hrvoje Petrić.

Pages