diplomski rad
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva mesa brojlera

Vjera Zorić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalno stočarstvo