diplomski rad
Određivanje rezidua parafina u saću izgrađenom na patvorenim satnim osnovama

Maja Matošević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja