diplomski rad
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve

Nives Šoić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika